πολιτική επιστροφών

Ο αγοραστής έχει προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών (14) από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας του να ασκήσει το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης και να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση.

Εάν η 14η ημέρα από την παραλαβή είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (ως εργάσιμες θεωρούνται οι Δευτέρα ως Παρασκευή).

Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί, με ταυτόχρονη συμπλήρωση

  1. του ειδικού εντύπου επιστροφής προϊόντων που προσαρτάται στους όρους χρήσης ως υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
  2. της απόδειξης παραλαβής
  3. του παραστατικού που έχει εκδοθεί.

Το δικαίωμα της επιστροφής δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση ή δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή  δεν φέρουν ταινία ασφαλείας ή μπορούν να αλλοιωθούν ευχερώς (π.χ.  τα αναδυόμενα προϊόντα μανόν, mascara, lipgloss, eyeliners, τα προϊόντα σε υγρή μορφή foundation, blush, bronzers, powders, eyeliner gels).

Επιμέρους τρόποι επιστροφής:

Επιστροφή με courier/ταχυδρομείο O παραλήπτης της παραγγελίας που ασκεί το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης εντός της παραπάνω προθεσμίας μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα μέσω εταιρείας courier, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του προϊόντος μαζί με 1) την απόδειξη παραλαβής 2) το παραστατικό που έχει εκδοθεί για την πώληση και 3) με συμπληρωμένο, επισυναπτόμενο το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ εντός της προθεσμίας των 14 ημερών στη διεύθυνση Μαιζώνος 60-62 – T.κ 26221 , Πάτρα.

Η Εταιρεία δεν δέχεται πακέτα με  πληρωμή παραλήπτη, με την εξαίρεση των ελαττωματικών προϊόντων ή της παράδοσης προϊόντων μη συμβατών με τα παραγγελθέντα. Ο παραλήπτης – αγοραστής οφείλει να διατηρεί το παραστατικό που αποδεικνύει την παράδοση των προϊόντων προς επιστροφή στην ταχυδρομική – μεταφορική εταιρεία.

Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής

Εφ’ όσον ο αγοραστής ασκεί το δικαίωμα επιστροφής σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί  να ζητήσει και λάβει επιστροφή χρημάτων ίσης αξίας με την αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης στον αγοραστή (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε).  Η επιστροφή των χρημάτων θα διενεργηθεί με τον ίδιο τρόπο που έλαβε χώρα και η καταβολή από τον αγοραστή.

Η επιστροφή της αξίας των προϊόντων (κόστος αγοράς) θα γίνει από την Εταιρεία με τον ίδιο τρόπο που έγινε η παραγγελία των προϊόντων, εντός 14 ημέρων από την γνωστοποίηση από τον αγοραστή της υπαναχώρησης – επιστροφής

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

− Προς [επωνυμία εταιρείας, γεωγραφική διεύθυνση και, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]:
− Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου αγοράς των ακόλουθων αγαθών
− Που παραγγέλθηκε(−αν) στις  ……..  και που παρελήφθη(−σαν) στις
− Όνομα καταναλωτή
− Διεύθυνση καταναλωτή
− Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
− Ημερομηνία